قاعدة enough و too

There aren’t enough educational programs on TV. جادان ( روسيا ) 🇷🇺 ليس هناك حاجة للطائرات أو القوارب ، هناك جسور Jun 07, 2014 · فرق بین (much) و (many) Much: فقط با اسمهای غیر قابل شمارش و با فعل مفردهمراه است و در جملات مثبت، منفی و سوالی بکار برده می شود ولی بهتر است که در جملات مثبت از کلمات (plenty of) و یا (a lot of ) استفاده نمود

2023-02-07
    تحيل برنامج الباوكل ت
  1. Enough - English grammar exercise
  2. The shoe is too big
  3. Too dan enough secara harfiah berarti “terlalu” dan “cukup”
  4. March 12, 2013 ·
  5. ركز أولًا على Too
  6. They can both be used with adjectives, adverbs and nouns
  7. 65 cm tall